تشریفات هیئت پیشرو رییس جمهور محترم سریلانکا برگزار شد.

225

شرکت تشریفات کمیل ایرانیان با افتخار تشریفات هیئت پیشرو رییس جمهوری محترم سریلانکا را برگزار کرد.ناوگان تشریفاتی کمیل ایرانیان با داشتن توانمندی در ارایه خدمات تشریفاتی در سطح و گرید بین المللی توانست به لطف خدا این پروژه را درخشان تر از همیشه به انجام رساند . شایان ذکر است طی روزهای آتی رییس جمهوری سریلانکا وارد کشورمان خواهد شد.