داستان مجموعه Red Dead

18,385
در این مطلب، در قالب یک ویدیو نگاهی کامل به داستان مجموعه Red Dead، یکی از ماندگارترین مجموعه های تاریخ بازی، می اندازیم. https://www.zoomg.ir/2018/11/1/298025/video-history-of-red-dead-story/
pixel