شلیک موشک از نوار غزه به فلسطین اشغالی

982
شلیک چندین موشک از نوار غزه به فلسطین اشغالی
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel