توابع لگاریتمی و نمایی

184
e.farzaneh 44 دنبال‌ کننده
در این ویدئو با مفاهیمی چون توابع لگاریتمی و توابع نمایی آشنا شده و خواص آنها نیز بیان می شود. در انتها برای ایجاد تسلط بیشتر بر مبحث، نمونه سوالاتی حل شده اند.
e.farzaneh 44 دنبال کننده
pixel