نیم قرن از نخستین گام بشر بر ماه گذشت؛ ناسا دوباره به ماه می‌رود…

49

مأموریت جدید به یاد مأموریت نخست سفر به ماه یا همان «آپولو»، «آرتمیس» نام‌گذاری شده است…

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.8 هزار دنبال کننده