جلسه هفتم-دستور if در زبان سی شارپ

129

در این جلسه آموزشی به بررسی دستور پر کاربرد if و else-if می پردازیم که به کمک این دستور می تونیم کنترل اجرای خط و خطوطی از برنامه رو در شرایط مختلف داشته باشیم. آکادمی انلاین درسمن https://darsman.com