مزایای مدرک فنی و حرفه ای

95
مزایای مدرک فنی و حرفه ای در رشته نقاشی آزمون های نقاشی سازمان فنی و حرفه ای مانند تمامی رشته های موجود در سازمان آموزش فنی و حرفه ای به صورت دو مرحله ای میباشد اخذ گواهینامه بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای (قابل ترجمه جهت استفاده در کشور های خارجی) امکان آموزش در موسسات فنی و حرفه ای کاربرد جهت صدور پروانه تاسیس آموزشگاه مطالعه کامل به وبسایت موسسه هنرهای تجسمی برگ مراجعه نمایید Artbarg.com مدرک نقاشی فنی و حرفه ای
دیرین دیرین - قسمت 5: شاخ اینستای گرام
%96
کارگردان: علی درخشی مدت زمان: 18 دقیقه
دیرین دیرین - قسمت 5: شاخ اینستای گرام
pixel