با هیپنوتیزم می شود لاغر شد؟ دکتر شهیدی پاسخ می دهد

377

هیپنوتیزم درمانی” یک روش درمانی است که در یک مرحله یا مراحلی از آن، از هیپنوتیزم استفاده می شود. هیپنوتیزم در حقیقت علم یا پدیده ای است که در آن انسان به ضمیر ناخودآگاه و سیستم غیر ارادی بدن دست پیدا میکند

جدول یاب 47 دنبال کننده
آستیگمات
%79
کارگردان: مجیدرضا مصطفوی مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
آستیگمات
pixel