فیلم آموزش سالیدورک طراحی نقاله با solidworks

283

در اینجا نحوه طراحی نوار نقاله و شبیه سازی حرکت آن با استفاده از نرم افزار سالید توضیح داده می شود که داخل فیلم آموزشی بصورت کامل بیان شده است solid2012.com