سخنان دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی در محضر رهبری

1,845
سخنان دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، عضو هیات علمی و دانشیار رشته هواوفضای دانشگاه شریف در محضر رهبر معظم انقلاب
pixel