دیدار وزیر ارتباطات با دبیرکل اتحادیه جهانی پست

41
شبکه خبر- 25 شهریور 98- 21:00 | وزیر ارتباطات در دیدار دبیرکل اتحادیه جهانی پست گفت: خروج آمریکا از اتحادیه پست در راستای تضعیف حکمرانی قانون در جهان است.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel