حوادث دلخراش برای کارکنان شرکت نفت روسیه !

1,063

اتفاقات و حوادث ناگواری که برای کارکنان زحمتکش شرکت نفت رخ داده و امثال این حوادث هم برای کارکنان خودمان زیاد اتفاق افتاده است .--- دست همه زحمتکشان را می بوسیم.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.5 هزار دنبال کننده