دروغ گفتن به اداره مهاجرت و پنهان کردن شرایط جسمانی تاثیر سربازی در پرونده

169
صدای استرالیا 36 دنبال‌ کننده
دکتر سیروس احمدی از گروه مهاجرتی ویزایاب در این پادکست در خصوص موضوعات مختلفی از جمله موارد مهم زیر صحبت می‌کنند: حقوق مورد نیاز برای دریافت اقامت دائم با ویزای جدید مناطق حاشیه‌ای و کم‌جمعیت ظرفیت پذیرش ویزای جدید استرالیا هشدار در خصوص دروغ گفتن به اداره مهاجرت و عواقب پنهان کردن شرایط جسمانی لزوم در جریان گذاشتن اداره مهاجرت در خصوص تغییرات مهم در زندگی و شرایط افزایش شدید پناهندگانی که با هواپیما به استرالیا می‌آیند تمرکز جدی‌تر اداره مهاجرت بر Security Check تاثیر سربازی رفتن در پرونده متقاضیان
pixel