درس دوم آموزش اسکچاپ :ناوبری و مدیریت نمایش-Navigation

383
ناوبری و مدیریت نمایش مدل در محیط اسکچاپ - Sketchup Navigation... Orbit,Zoom,Pan iranskp.com
روزهای نارنجی
%79
کارگردان: آرش لاهوتی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
روزهای نارنجی
pixel