ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بد گمانی و تهمت زدن توسط بیماران فرسایش مغز Dementia

661
در این پادکست به یکی از دردناکترین تغییرات رفتاری بیماران فرسایش مغز که بد گمانی و تهمت زدن است می پردازم. تحمل و سازشگری با این عارضه که برای اکثر بیماران در سیر پیشرفت بیماری اتفاق می افتد، برای مراقب بسیار سخت است. تصور اینکه بیمار بجای تشکر از زحمات شبانه روزی مراقبش او را متهم به دزدی اموالش بنماید دردآور و مایوس کننده است. مراقب باید باور داشته باشد که این بازتاب بیماری و نه خود بیمار است که او را متهم می نماید. راههای سازشگری با این عارضه را در این پادکست ببینید.
pixel