کنایه زرشناس به ادعای عدم اختیار رئیس جمهور

355
یا مهدی(عج) 17.2 هزار دنبال‌ کننده
اگر رئیس جمهور تدارک چی است و اختیاری ندارد پس چرا برای دو دوره با تمام توان در انتخابات شرکت می کند؟
یا مهدی(عج) 17.2 هزار دنبال کننده
pixel