واکاوی صبر

149
واکاوی صبر در روان‌شناسی و در اعتقادات دینی | تعریف صبر، انواع صبر، کنترل خود، نگاه جدید به صبر و کنترل خود از دید روان‌شناسان | استاد فرشاد فردابراهیمی: روان‌شناس | شبکه‌های اجتماعی: @Fortuner
pixel