سوئیچ اینرسی و عمل آن

2,717
دست به آچار 3 هزار دنبال کننده
pixel