قرائتی / آرامش دل‌ها6 - دین و رهبر آسمانی آرام بخش است.

926

برای اینکه دست انسان با دین داری در دست خداست. اگر بچه ای تنها در خیابان باشد، از دیگران می ترسد، اما اگر دست در دست پدرش باشد، ترسی ندارد و هر کسی و هر کجا باشد، دلش محکم است. کسی که دین دار است، می گوید مردم اگر نفهمیدند، خدا که فهمید. مردم تشکر نکردند، خدا که قدر می داند. خدا هم شاکر است و هم شکور. شکور یعنی شکر زیاد. خدا وعده های زیادی به مؤمنین داده است. مثلاً فرموده عبادت تو را ده برابر می نویسم ولی گناهت را یکی می نویسم.

محسن قرائتی 2.7 هزار دنبال کننده

یاسر خسروی

1 هفته پیش
حاج آقا خیلی خوبی.خدا نگهت داره برای ما

یاسر خسروی

1 هفته پیش
حاج آقا خیلی خوبی.خدا نگهت داره برای ما
pixel