آمریکا در برجام به دنبال چه بود؟ شیخ مهدی طائب

925
سخنرانی بسیار مهم ححت الاسلام مهدی طائب پیرامون برجام
عشق313 2 هزار دنبال کننده
pixel