آموزش خواص مواد کنکور هنر-آکادمی شیشه‌ای-09032178060

1,232
برای تهیه فیلم های آموزشی کنکور هنر آکادمی شیشه‌ ای با شماره 09032178060 تماس گرفته یا به سایت www.glassacademy.ir مراجعه کنید. یک جلسه تصادفی از درس خواص مواد کنکور هنر . مدرس: داریوش امیری کاشانی. یک جلسه رایگان فیلم آموزشی خواص مواد کنکور هنر
pixel