گفتار 41 ”قرون وسطی“ -تاریخ ایران در زمان مغول

449
و اینکه در تمای این دوران هزار ساله ، غرب ، در ظلمات جهل و تاریکی بود و ماده اولیه رنسانس را دانش مسلمانان فراهم آورد.
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel