اولین مجمع عمومی اولیاء

126
نمایی از اولین مجمع عمومی اولیاء در دبیرستان پسرانه دوره اول شماره 2 امام حسین(ع) همزمان با سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شده است را به حضورتان تقدیم می نمائیم
pixel