کشورهای عربی به جاده ابریشم جدید چین پیوسته اند

77

چین در ابتکار کمربند و جاده خود با 17 کشور عربی قرارداد دارد. استیو گیل، رئیس جمهور سابق امور تجاری ایالات متحده و میزگردهای سخنرانی، گزینه های ژئوپلیتیکی را بArab states join China’s new Silk Road ،China has inked cooperation deals with 17 Arab countries on its Belt and Road Initiative. Former US trade official and talk show host Steve Gill unpacks the geopolitical possibilities with RT America’s Manila Chan.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده