پرسپولیس و نیسان ژاپن - فینال جام در جام آسیا - در ژاپن

1,632
بازی رفت فینال جام در جام آسیا پرسپولیس و نیسان ژاپن گل حسن شیرمحمدی به نیسان ژاپن پرسپولیس ۱-۱ نیسان ژاپن
pixel