کربلایی هادی گلستانی واحد آقاامام حسین(ع) بسیارزیباجدید

581
کربلایی هادی گلستانی واحد آقاامام حسین(ع) بسیارزیباجدید شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء(ع) ۱۳۹۷ مداحی سال ۱۳۹۷ شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ۱۳۹۷ زرند کرمان نصیب تو درود و رضوان خدا واحد جدید شعر و سبک مداحی مداحان کشوری هیئت حضرت علی اصغر(ع)
pixel