دست سازه تخته چسبان

7,727

در این فیلم به معرفی و روش ساخت دست سازه ی تخته چسبان (stick board) پرداخته می شود. برای نمایش تصاویر، پازل، قطعه های کاغذ رنگی(در آموزش کسرها و الگوها و امثالهم) و چیز های مختلف دیگر در کلاس میتوانید آن ها بر روی آن بچسبانید.