دیجی برد ، تعمیر کامپیوترهای صنعتی

108

تعمیر کامپیوترهای صنعتی تعمیرات تمامی کامپیوترهای صنعتی و پزشکی تعمیر پردازشگرها و هسته های پردازشی ، تعمیرات کامپیوتر سرورها و شبکه های گسترده و بزرگ تعمیر کامپیوترهای برند  ادونتک , ADVANTECH , زیمنس , Axiomtek ICOP, Eagle, AMT . وکو Vecow ,تعمیر کیس صنعتی Beckhoff و.. به سایت ما بیایید www.digi-board.ir

دیجی برد
دیجی برد 17 دنبال کننده