کلیپ آغاز امامت امام زمان (بیعت با امام زمان)

2,528
جام جمکران 1.4 هزار دنبال‌ کننده

کیست آن تشنه که من آب حیاتش بدهم ؟ اهلِ غرقی که بخواهد که نجاتش بدهم ......؟ (و امام زمان دوازده قرن است که منتظر پاسخ ماست!)

جام جمکران 1.4 هزار دنبال کننده
pixel