معرفی پروژه دانش بنیان تولید اسانس ها و طعم دهنده های طبیعی

276
شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم "معرفی پروژه دانش بنیان تولید اسانس ها و طعم دهنده های طبیعی" را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. کلیپ مربوط به نتایج این پروژه با عنوان "استانداردسازی اسانس ها در جهت نیاز صنایع مختلف مصرف کننده" در لینک زیر قابل مشاهده است: https://www.aparat.com/v/5cGMw/
pixel