ترس از شکست و بپذیر اما شروع کن--گروه تحقیقاتی شرفزاد

19
اثری از آدام گرند ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد
sharafzad.ir 3 دنبال کننده
pixel