نظر سام درخشانی درباره فیلم پالتو شتری

302
از نگاه سام درخشانی؛ پالتو شتری متفاوت ترین فیلمی است که دیده و بازی کرده است.
paltoshotori 2 دنبال کننده
pixel