تاثیر تغذیه در پوسیدگی دندان

109

هر انسانی برای بقا احتیاج به استفاده از مواد غذایی دارد این مواد غذایی به بدن ما ممکن است آسیب بگذارند. ما در این ویدیو تاثیر مواد غذایی در پوسیدگی دندان را با دکتر ندا برزویی بررسی خواهیم کرد https://dmcc.pro/effect-of-food-on-dental-caries/ هر هفته ما را دنبال کنید.