پنجمین دوره مسابقات ملی پل فولادی

490

پنجمین دوره مسابقات ملی پل فولادی با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 8 خرداد ماه با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در مرکز تحقیقات برگزار شد.