جاروبرقی صنعتی - ممانعت از انتشار گرد و غبار

39

جاروبرقی صنعتی دستگاهی کاملا مکانیزه و کاربردی برای جمع آوری آلاینده ها می باشد. جاروی صنعتی به واسطه استفاده از سامانه مکش و همچنین تجهیز به سیستم فیلتراسیون قدرتمند، مانع از انتشار ذرات ریز گرد و غبار در فضای پیرامون می گردد. شرکت ابراهیم 87184-021