صحبتهای داریوش مهر جویی در حاشیه جشن سینما

1,293
در بلوای فقر کیفیتی که به سر می بریم بازگشت به سینمای گذشته کار بسیار درستی است.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel