اکسپو بخار 18 / روز سوم نمایشگاه و حواشی آن

2,830
اسب بخار
اسب بخار 6.4 هزاردنبال‌ کننده

در اواخر زمان کاری نمایشگاه در روز سوم، علیرضا عاجزی، مدیر برگزاری نمایشگاه خودرو تهران به غرفه اسب بخار آمد و گزارشی کامل را در مورد اتفاقات و حواشی روز سوم ارائه داد. در این ویدئو می توانید در مورد برنامه های روزهای آتی اطلاعاتی به دست آورید.

اسب بخار
اسب بخار 6.4 هزار دنبال کننده