حادثه ای دیگر در صنعت هوایی

692

توضیحات مدیر مرکز کنترل و هماهنگی امدادونجات هلال احمر در خصوص اعزام امدادگران به محل سقوط هواپیمای ترکیه ای