استپ آبی

170
فیلم آشنایی با استپ آبی (Aqua step) و برخی از تمرین های مرتبط کارکرد استپ استخری هیدروجیم: مناسب براي تناسب اندام و قدم زدن داخل آب مناسب براي دوره هاي آبدرمانی، یادگیري و سرگرمی جهت تهیه تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد با ما در تماس باشید. 09128859550 www.HydroGym.ir
pixel