مدیریت داده های پژوهشی

174
این کلیپ آموزشی برای پژوهشگرانی که می خواهند مجموعه ای از داده های علمی با فرمت های مختلف(تصویر،جدول،نمودار و...) را یکجا مشاهده نمایند و نیز کلیدواژه های مرتبط تری در ارتباط با پژوهش خود را مشاهده نمایند؛ بسیار مفید خواهد بود.
pixel