آموزش زبان انگلیسی | گرامر چه مدت؟ چقدر زمان؟ howlong - take

664
آموزش زبان انگلیسی | چه مدت؟ چقدر زمان؟ howlong - take به سوال ها جواب بدید. HOW LONG DOES IT TAKE TO GO THROUGH THIS BOOK? HOW LONG DOES IT TAKE YOU TO GET HOME? HOW LONG WILL IT TAKE YOU TO ANSWER THESE QUESTIONS? DOES IT TAKE YOU TOO LONG TO LEARN ENGLISH? حالا شما ترجمه کنید: چقدر طول میکشه اماده بشی؟ یک ماه طول میکشه تا من این پولو امادهدکنم. دو روز زمان میبره تا کارو تحویل بدم. --- برای رزرو کلاس با شماره زیر تماس بگیرید:
pixel