اردوی جهادی پل دختر

37
اعضای مسجد امام سجاد علیه السلام به کمک همنوعان خود در پل دختر شتافتند.
pixel