عصای سفید را باور کنیم

2,966
هر عصای سفید در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر حکایت از حضور فردی دارد که با پشتکار بر مشکلاتش غلبه کرده و توانسته راهی به اجتماع بگشاید. نیره صرامی که از بیست و یک سالگی بینایی خود را از دست داده می‌گوید با اینکه نابینایی محدودیت‌هایی را برایمان ایجاد می‌کند اما نمی‌تواند جلوی اراده‌های قوی را بگیرد. او در گفت و گو با ایمنا از ناایمن بودن فضاهای شهری و اماکن عمومی و ناآگاهی مردم نسبت به نابینایان می‌گوید و می‌خواهد با آموزش نگاه مردم به این قشر از جامعه را تغییر دهند. تصویربردار: علیرضا وثیق انصاری، پارسا اکبریان / تدوینگر: غزال عالی پور
pixel