آموزش PowerPoint (تکمیلی بخش پیشرفته) جلسه اول

559
این دوره جهت تکمیل دوره پیشرفته پاورپوینت 2016 در بهار 1397 تهیه گردیده است جلسات بعدی این آموزش در سایتwww.wpg.ir موجود می باشد
pixel