مستند آقا جمال - قسمت دوم - بخش اول

498

مستند آقا جمال به بررسی ویژگیهای شخصیتی شهید بزرگوار سید جمال طباطبائی ، قائم مقام عملیاتی لشگر قمر بنی هاشم (ع) ، از منظرهای گوناگون با صحبتهای همرزمان و نزدیکان این شهید می پردازد.

شهرضا نیوز
شهرضا نیوز 12 دنبال کننده