کشف قدیمی ترین زباله پلاستیکی در بستر اقیانوس ها

81
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.1 هزار دنبال‌ کننده
کشف قدیمی ترین زباله پلاستیکی در بستر اقیانوس ها گروهی از پژوهشگران انگلیسی می گویند قدیمی ترین زباله پلاستیک بستر اقیانوس ها را کشف کرده اند
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.1 هزار دنبال کننده
pixel