بزرگ ترین و مرگبارترین قاتل زنجیره ای تاریخ ایالات متحده

644
ساموئل لیتل، 79 ساله، با بیش از 93 قتل که اکثر قربانیان او را زنان روسپی و معتاد تشکیل داده اند اکنون مرگبارترین قاتل زنجیره ای تاریخ ایالات متحده است.
روزیاتو 730 دنبال کننده
pixel