روایتی از سفر پوتین به دمشق و نظر سوری ها درباره روسیه... روحانی هم هیچ روحانی ه

363

فرصت ۵۰۰میلیارد دلاری #عراق و #سوریه پس از جنگ در حالی از دست میرود که در جنگ کنارشان بوده ایم و متاسفانه امروز دولت برجامگرا در سوریه رایزن اقتصادی ندارد.

عموفیدل
عموفیدل 250 دنبال کننده