خطرات چهارشنبه آخر سال در روزهای کرونایی

153

خطرات چهارشنبه آخر سال در روزهای کرونایی چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه‌ای که اگر مواظب نباشیم شور و شادی را به سوز و گذار تبدیل می‌کنيم و از طرفی ویروس کرونا در کمین است پس در خانه بمانیم تا سالم بمانیم.

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel