موزیک ویدیوی «دوگاه»؛ همنوازی آزاده امیری و مریم ملا

5,913
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

موزیک ویدیوی «دوگاه»، همنوازی آزاده امیری و مریم ملا با سازهای تار و تنبک را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده